Aansprakelijkheid en voorwaarden
LaVerbe is aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). Op de opdrachten die wij aanvaarden zijn de algemene voorwaarden van de BNO van toepassing.
LaVerbe is een zelfstandige vennootschap onder firma. Het bestuur wordt gevormd door de partners (vennoten). LaVerbe is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 100.30.180. BTW-nummer NL8055.01.253.B.01.
LaVerbe heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze website. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via deze website is verkregen.
Copyright
Copyright volgens de Creative Commons: kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder naamsvermelding, voor niet-commerciële doeleinden toegestaan, zonder bewerking.
Creative Commons copyright: the work can be copied, distributed and transmitted for non-commercial purposes, provided it is attributed to LaVerbe. You may not alter, transform, or build upon this work.
Copyright gemäß Creative Commons: Kopieren, Verbreitung und Weitergabe, mit Nennung des Urhebernamens, für nicht-kommerzielle Zwecke ohne Bearbeitung gestattet.
© 2016-2017
Terug naar boven